Case #3: об’ємний утвір заднього рогу лівого бічного шлуночка головного мозку

Пацієнт П., 2 роки; житель Львівської області

Діагноз: об’ємний утвір заднього рогу лівого бічного шлуночка головного мозку

Хірургічне втручання (16.05.2017): тотальне видалення пухлини (хірург: проф. Смоланка В.І., асистенти: Смоланка А.В., л/і Смоланка В.В.)

Післяопераційний контроль:

Результати імуногістохімічного дослідження (виконано в Universitätsklinikum Erlangen):

KPS – 100;

Професор Володимир Смоланка вдруге обраний Президентом Української Асоціації нейрохірургів

Упродовж трьох днів – 14-16 червня – у Харкові проходив  VI з’їзд Української Асоціації нейрохірургів. Цей найвищий лікарський форум проводиться один раз на чотири роки і охоплює широке коло фахових питань, зокрема теоретичні і практичні аспекти нейрохірургії, неврології, нейроанестезіології, реабілітації тощо. На з’їзді відзначалося, що нейрохірургія сьогодні є однією з найбільш динамічних галузей сучасної медицини. Її…