Дата Операційна №1 Операційна №2
19.01.21 - ВТ
Видалення резидуального компоненту пухлини. Окципітоспондилодез: Оо-С3-4+С3-5
Сечко О.С., доц. Смоланка А.В., Смоланка В.В.
TLIF L4-L5 зліва, мікролюмбальна дискектомія L4 м/х/д зліва (різко виражений больовий синдром)
Сечко О.С., л/і Митрик І.І.
Трансназальне ендоскопічне видалення хордоми (хондросаркоми) скату (І етап)
проф. Смоланка В.І., Гаврилів Т.С., доц. Лешак В.І.
20.01.21 - СР
Видалення пухлини IV шлуночка (ІОМ)
проф. Смоланка В.І., Смоланка В.В., л/і Ктракян Л.А.Анестезіолог: Сангрет-Бартованець Н.М.
Тотальне цементне ендопротезування лівого кульшового суглобу.
Дорогій І.І.Анестезіолог: Ріцкова М.Г.
Мікролюмбальна дискектомія L4 м/х диску справа
Сечко О.С., л/і Митрик І.І.Анестезіолог: Ріцкова М.Г.
ТПФ Т12, L1 - L3,4
Сечко О.С., л/і Митрик І.І.
21.01.21 - ЧТ
Мікролюмбальна дискектомія L5 м/х/д зліва
проф. Смоланка В.І., Кожушана О.А.
Трансфеноїдальне видалення аденоми гіпофізу
доц. Смоланка А.В., доц. Лешак В.І.
Мікроцервікальна дискектомія С6 справа (форамінотомія)
доц. Смоланка А.В., Кожушана О.А.
ендосокопічна гайморотомія
доц. Лешак В.І.
Аденотомія, септопластика
доц. Лешак В.І.
ендосокопічна гайморотомія, заг. знебол
доц. Лешак В.І.
Септопластика ( м\а)
доц. Лешак В.І.
22.01.21 - ПТ
Тимпанопластики, стапедопластики
проф. Борисенко О.М., Гаман Ю.В., доц. Лешак В.І.
Слуховідновлювальні операції
проф. Борисенко О.М., доц. Лешак В.І., Гаман Ю.В.
Мікролюмбальна дискектомія L4 м/х/д справа
Гаврилів Т.С., Окоро Е.У.
23.01.21 - СБ
ІІ етап видалення невриноми блукаючого нерва (задньонижній транспетрозний доступ)
проф. Смоланка В.І., проф. Борисенко О.М., доц. Смоланка А.В., доц. Лешак В.І., Смоланка В.В.
24.01.21 - НД
25.01.21 - ПН
Видалення парасагітальної менінгеоми
доц. Смоланка А.В., Кожушана О.А.
Видалення в/м пухлини лівої скронево-тім'яної ділянки
проф. Смоланка В.І., доц. Смоланка А.В.
Мікролюмбальна дискектомія L4 м/х/д зліва
Гайдук О.В., Потокій А.О.
26.01.21 - ВТ
Передня скронева лобектомія зліва
доц. Смоланка А.В., Кожушана О.А.
Мікролюмбальна дискектомія L5 м/х/д справа
Туранчич О.І., Дзямка Р.Є.
Видалення екстрадурального утвору на рівні С2-C3 (передній доступ)
проф. Смоланка В.І., Гаврилів Т.С.
Мікролюмбальна дискектомія L4 м/х/д зліва
Потокій А.О., Гайдук О.В.

Кількість виконаних хірургічних втручань в ОКЦНН

2020 рік: 966 операцій
2019 рік: 1021 операцій
2018 рік: 1055 операцій
2017 рік: 923 операцій
2016 рік: 965 операцій
2015 рік: 843 операцій
2014 рік: 890 операцій
2013 рік: 810 операцій
2012 рік: 895 операцій
2011 рік: 803 операцій