Перші нейрохірургічні ліжка в травматологічному відділенні Закарпатської обласної клінічної лікарні були створені в 1957-му році, після проходження курсів спеціалізації з нейрохірургії неврологами Снігурським Д.О. та Заїченком В.В. в Інституті нейрохірургії (м. Київ). Перші операції в області були виконані лікарем-хірургом Григорієм Львовичем Степаняном і лікарем-травматологом Іллею Семеновичем Циткіним, за діагностичної підтримки лікаря-невролога — Дмитра Олександровича Снігурського. У 1968-му році, після закінчення аспірантури в Київському інституті нейрохірургії, починає свою трудову діяльність в Ужгородському державному університеті кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург Михайло Олександрович Бізіля. За його сприяння, у 1969-му році, в складі обласної клінічної лікарні було створено нейрохірургічне відділення на 25 ліжок, яке спочатку очолював лікар-невролог Василь Васильович Заїченко, а пізніше — лікар-нейрохірург Іван Павлович Ісак. У 1970-му році, відділення розширилось до 40-а ліжок, на роботу було прийнято молодих лікарів, котрі вже пройшли спеціалізацію з нейрохірургії — Івана Івановича Попадинця та Олександра Івановича Туранчича. В 1986-му році курс нейрохірургії Ужгородського державного університету очолив кандидат медичних наук Володимир Іванович Смоланка. В кінці 1980-х років — на початку 1990-х років було оновлено матеріально-технічну базу лікарні — в 1989-му році введено в дію новий ангіограф, а у 1990-му році встановлено перший комп’ютерний томограф вітчизняного виробництва. У перші роки незалежності оснащення нейрохірургічного відділення надалі покращувалось — закуплено комп’ютерний томограф виробництва «Siemens» (1992-й рік), операційний мікроскоп «Carl Zeiss» (1994-й рік), С-арочний рентгенівський апарат виробництва «Philips» (1995-й рік). У 1995-му році нейрохірургічне відділення розширилося до 50-ти ліжок, а завідувачем став Олександр Іванович Туранчич. На етапі становлення нейрохірургічної служби в області, лікарі-нейрохірурги займались переважно лікуванням черепно-мозкової травми. Проте в 1990-х роках розпочався стрімкий розвиток нейрохірургії в Ужгороді, в першу чергу пов’язаний з покращенням матеріально-технічної бази та формуванням колективу нейрохірургів під керівництвом завідуючого кафедрою нейрохірургії та неврології УжНУ Смоланки В.І.

Завдяки покращеній діагностиці та високій кваліфікації лікарів-нейрохірургів зростала кількість і складність оперативних втручань, а також розширювався їх спектр. У відділенні почали рутинно проводити операції з видалення пухлин головного мозку, хірургічне лікування гострого мозкового інсульту, реконструктивні операції на екстракраніальних відділах сонних артерій та видалення пухлин нервової системи у дітей. Це обумовило відкриття в складі відділення палати інтенсивної терапії на 5 ліжок в 1996 році. У цей період Володимир Іванович Смоланка щорічно проходив стажування в провідних нейрохірургічних клініках Європи та США і активно впроваджував в практику передові технології. Зокрема, виконував операції на головному та спинному мозку під операційниим мікроскопом, застосовував доплерографію та електроенцефалографію для моніторингу церебральної гемодинаміки при операціях на магістральних судинах шиї. Завдяки отриманому досвіду, він один із перших в Україні почав виконувати мікровасулярні декомпресії трійчастого нерва при больових синдромах обличчя, мікрохірургічне видалення пухлин основи черепа, а також мікрохірургію складної судинної патології головного мозку. В кінці 90-х – на початку 2000-х років спеціалістами відділення щорічно виконувалось близько 500-а операцій різного ступеня складності на всіх відділах нервової системи.

Стрімкий розвиток нейрохірургії на Закарпатській області створив всі передумови для розширення відділення ОКЛ до вузькоспеціалізованого Центру. У 2005-му році рішенням XIX сесії обласної ради IV скликання від 4-го листопада 2005-го року, було створено самостійний заклад охорони здоров’я — Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології (ОКЦНН). Очолив центр один із провідних нейрохірургів України — доктор медичних наук, професор Володимир Іванович Смоланка. На момент створення, кадровий склад Центру налічував 14 лікарів-нейрохірургів, 6 лікарів-анестезіологів та 4 лікарів-неврологів. Функціонували наступні відділення:

 • приймальне відділення;
 • діагностичне відділення;
 • відділення нейрохірургії №1;
 • відділення нейрохірургії №2;
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком.

Після виокремлення в самостійний заклад, було суттєво оновлено оснащення Центру:

 • встановлено перші в Закарпатській області магнітно-резонансний томограф Wandong 0,36T (Китай) та апарат для відео-електроенцефалографії Nicolette (США);
 • обладнано першу в Закарпатській області нейрореанімацію на 6 ліжок — закуплено нові апарати штучної вентиляції легень та монітори фізіологічних функцій пацієнта;
 • обладнано операційні зали високотехнологічним обладнанням — операційний мікроскоп Carl Zeiss Pentero (Німеччина), система стереотаксичної хірургії Elekta (Швеція), ультразвуковий дисектор для видалення пухлин головного мозку Soring Sonoca (Німеччина), система вимірювання внутрішньочерепного тиску Codman (США).

 

Протягом перших 10-ти років функціонування Центру, під керівництвом професора Смоланки В.І. кількість хірургічних втручань зросла майже вдвічі, досягнувши 900 операцій на рік. Переважну більшість складали втручання найвищої складності. Нейрохірурги ОКЦНН, одні з перших в Україні, почали займатись хірургічним лікуванням епілепсії, вийшли на провідні позиції в країні по хірургічному лікуванню пухлин стовбура головного мозку та основи черепа. В 2013-му році в Ужгороді відбувся V-й З’їзд нейрохірургів України на якому професора Смоланку В.І. було обрано Президентом Української асоціації нейрохірургів. У 2014-му році, Володимир Іванович обійняв посаду ректора ДВНЗ “Ужгорордський національний університет”. Варто відмітити, що професор Смоланка вдало поєднує адміністративну роботу в університеті та лікарську практику, виконуючи близько 250-ти нейрохірургічних втручань найвищої складності щорічно.

 

З 2014-го до 2020-го року Центром керував Володимир Юрійович Химич. В ОКЦНН надалі впроваджувались нові методики лікування захворювань нервової системи та поступово оновлювалась матеріально-технічна база — протягом 2014-2018 років було закуплено:

 • інтраопераційний С-арочний рентген Siemens Arcadis (Німеччина);
 • систему інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу Medtronic (США);
 • ендоскопічну стійку Karl Storz (Німеччина);
 • високошвидкісну дрель Medtronic (США);
 • електрокоагулятори Soring та Bowa (Німеччина);
 • УЗД-апарат з можливістю виконання трансезофагеальної ехокардіоскопії.

Дооснащення операційних дало змогу лікарям-нейрохірургам безпечно видаляти пухлини функціонально важливих зон головного мозку, виконувати хірургічні втручання при ураженні глибинних структур мозку та основи черепа менш інвазивно, а також впровадити в практику ендоскопічні методики лікування гідроцефалії у дітей і дорослих.

 

У кінці 2019-го року Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство, у відповідності до одного з основоположних принципів медичної реформи, а саме — автономізації закладів охорони здоров’я. В жовтні 2020-го року директором Центру став кандидат медичних наук, доцент Андрій Володимирович Смоланка, а в листопаді 2020 року прийнято новий колективний договір та змінено структуру Центру, яка, на даний момент, виглядає наступним чином:

 1. Діагностично-амбулаторне відділення;
 2. Відділення нейротравми та спінальної хірургії — 12 ліжок;
 3. Відділення нейроонкології та функціональної нейрохірургії — 18 ліжок;
 4. Відділення цереброваскулярної патології — 18 ліжок;
 5. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії — 12 ліжок;
 6. Операційний блок.