Створення та становлення нейрохірургічної служби

1957 рік — створення перших нейрохірургічних ліжок в травматологічному відділенні Закарпатської обласної клінічної лікарні, після проходження курсів спеціалізації з нейрохірургії неврологами Снігурським Д.О. та Заїченком В.В. в Інституті нейрохірургії (м. Київ).

1968 рік — після закінчення аспірантури в Київському інституті нейрохірургії, починає свою трудову діяльність в Ужгородському державному університеті кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург Михайло Олександрович Бізіля.

1969 рік — в складі обласної клінічної лікарні створено нейрохірургічне відділення на 25 ліжок, яке спочатку очолив лікар-невролог Василь Васильович Заїченко, а пізніше — лікар-нейрохірург Іван Павлович Ісак.

1970 рік — відділення розширилось до 40-а ліжок, на роботу було прийнято молодих лікарів-нейрохірургів Івана Івановича Попадинця та Олександра Івановича Туранчича.

Перші нейрохірургічні операції в Закарпатській області були виконані лікарем-хірургом Григорієм Львовичем Степаняном і лікарем-травматологом Іллею Семеновичем Циткіним, за діагностичної підтримки лікаря-невролога — Дмитра Олександровича Снігурського.

На етапі становлення нейрохірургічної служби в області, лікарі-нейрохірурги займались переважно лікуванням невідкладної нейрохірургічної патології, а саме — черепно-мозкової та хребетно-спінальної травми, крововиливів в мозок та гострих больових синдромів.

Розвиток нейрохірургічної служби

 1989 рік — після закінчення аспірантури в Київському НДІ нейрохірургії курс нейрохірургії Ужгородського державного університету очолив кандидат медичних наук Володимир Іванович Смоланка.

Кінець 80-х — початок 90-х років — закуплено ангіограф (1989 рік), комп’ютерний томограф «Siemens» (1992 рік), операційний мікроскоп «Carl Zeiss» (1994 рік) та С-арочний рентгенівський апарат виробництва «Philips» (1995 рік).

1995 рік — нейрохірургічне відділення розширилося до 50-ти ліжок (в тому числі — 5 ліжок інтенсивної терапії), а завідувачем став Олександр Іванович Туранчич.

В 1990-х роках стало зростала кількість оперативних втручань, розширювався їх спектр та підвищувався рівень складності. У відділенні почали рутинно проводити операції з видалення пухлин головного мозку у дорослих та дітей, реконструктивні операції на екстракраніальних відділах сонних артерій та операції на хребті з використанням операційного мікроскопа. Володимир Іванович Смоланка щорічно проходив стажування в провідних нейрохірургічних клініках Європи та США, і активно впроваджував в практику передові технології. Зокрема, одним із перших в Україні почав виконувати мікровасулярні декомпресії трійчастого нерва при больових синдромах обличчя, мікрохірургічне видалення пухлин основи черепа, а також мікрохірургічне кліпування аневризм судин головного мозку. В 2001 році доцента Смоланку В.І. було призначено завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, а в 2002 році він захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічне лікування гострих ішемічних порушень спричинених патологією екстракраніальних відділів сонних атрерій”. На початку 2000-х років спеціалістами відділення щорічно виконувалось більше ніж 500 операцій різного ступеня складності на всіх відділах нервової системи.

Центр нейрохірургії та неврології

Стрімкий розвиток нейрохірургії  в Закарпатській області створив всі передумови для розширення відділення ОКЛ до вузькоспеціалізованого центру. У 2005-му році рішенням XIX сесії обласної ради IV скликання від 4-го листопада 2005-го року, було створено самостійний заклад охорони здоров’я — Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології (ОКЦНН). Очолив центр один із провідних нейрохірургів України — доктор медичних наук, професор Володимир Іванович Смоланка. На момент створення, кадровий склад Центру налічував 14 лікарів-нейрохірургів, 6 лікарів-анестезіологів та 4 лікарів-неврологів. Функціонували наступні відділення:

 • приймальне відділення;
 • діагностичне відділення;
 • відділення нейрохірургії №1;
 • відділення нейрохірургії №2;
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком.

Після відокремлення Центру в самостійний заклад було суттєво оновлено матеріально-технічну базу:

 • встановлено перші в Закарпатській області магнітно-резонансний томограф Wandong 0,36T (Китай) та апарат для відео-електроенцефалографії Nicolette (США);
 • обладнано першу в Закарпатській області нейрореанімацію з цілодобовим лікарським постом на 6 ліжок;
 • обладнано операційні зали високотехнологічним обладнанням — операційний мікроскоп Carl Zeiss Pentero (Німеччина), система стереотаксичної хірургії Elekta (Швеція), ультразвуковий дисектор для видалення пухлин головного мозку Soring Sonoca (Німеччина), система вимірювання внутрішньочерепного тиску Codman (США).

Протягом перших 10-ти років функціонування Центру, під керівництвом професора Смоланки В.І. кількість хірургічних втручань зросла майже вдвічі,  досягнувши 900 операцій на рік. Нейрохірурги ОКЦНН, одними з перших в Україні, почали займатись хірургічним лікуванням епілепсії, вийшли на провідні позиції по хірургічному лікуванню пухлин стовбура головного мозку та основи черепа.

2013 рік — в Ужгороді відбувся V-й З’їзд нейрохірургів України, на якому професора Смоланку В.І. було обрано Президентом Української асоціації нейрохірургів.

2014 рік — Володимир Іванович Смоланка обійняв посаду ректора ДВНЗ “Ужгорордський національний університет”. Варто відмітити, що професор Смоланка вдало поєднує адміністративну роботу в університеті та лікарську практику, виконуючи близько 250-ти нейрохірургічних втручань найвищої складності щорічно. ОКЦНН очолив Володимир Юрійович Химич.

2014-2015 роки — закуплено високотехнологічне обладнання:

 • інтраопераційний С-арочний рентген Siemens Arcadis (Німеччина)
 • систему інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу Medtronic (США);
 • ендоскопічну стійку Karl Storz (Німеччина);
 • високошвидкісну дрель Medtronic (США);
 • УЗД-апарат з можливістю виконання трансезофагеальної ехокардіоскопії.

Дооснащення операційних дало змогу лікарям-нейрохірургам безпечно видаляти пухлини функціонально важливих зон головного мозку, виконувати хірургічні втручання при ураженні глибинних структур мозку та основи черепа менш інвазивно, а також впровадити в практику ендоскопічні методики лікування гідроцефалії у дітей і дорослих.

Реорганізація Центру в КНП

У кінці 2019-го року Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство. Фінансування підприємства відбувається з різних джерел:

 • за договором з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) здійснюється оплата наданих медичних послуг в рамках програми державних медичних гарантій;
 • за кошти інших юридичних та фізичних осіб можуть надаватись медичні послуги, які не підпадають під дію програми медичних гараниій;
 • з обласного бюджету відбувається відшкодування комунальних послуг та фінансуються капітальні видатки (наприклад — придбання обладнання, ремонт або реконструкція будівлі закладу).

Медична реформа та автономізація закладу створили передумови для подальшого розвитку Центру, завдяки зміні механізму фінансування та більшій свободі керівника у прийнятті управлінських рішень. Функціонування Центру у формі КНП дозволяє використовувати отримані кошти для розвитку лікарні та формувати довгострокову стратегію розвитку закладу. Розширені повноваження керівника дали можливість суттєво підвищити середню заробітну плату співробітників, запровадити механізм її справедливої диференціації та покращити умови праці персоналу.

Жовтень 2020 року — директором Центру призначено к.мед.н., доцента Смоланку Андрія Володимировича.

Листопад 2020 року — прийнято новий колективний договір, змінено структуру Центру та систему оплати праці.

 

З 2020 року в Центрі активно впроваджуються нові послуги:

 1. Отоларингологія та ортопедія — лікарі-ЛОРи виконують понад 400 операцій дорослим і дітям, надають близько 500-та стаціонарних та більше 1500 амбулаторних послуг на рік, а ортопедами виконуються ендопротезування кульшових і колінних суглобів.
 2. Медична реабілітація — створено мультидисциплінарну реабілітаційну команду, яка надає більше ста планових амбулаторних і стаціонарних послуг на місяць, а також забезпечує реабілітацію в ранньому післяопераційному періоді та в гострому періоді мозкового інсульту.
 3. Онкологія — лікар-онколог консультує всіх пацієнтів із пухлинами центральної нервової системи, визначає подальшу тактику їх лікування, а також здійснює постійний нагляд та корекцію терапії.

В 2021 році в Центрі було проведено більше ніж 1000 нейрохірургічних втручань, 25% з яких — пацієнтам з-поза меж Закарпатської області. У 2022-му році завершуються роботи з реконструкції будівлі закладу та буде відкрито новий операційний блок, де буде встановлено обладнання  провідних світових виробників. Три операційні зали з новітнім обладнанням та рентген-операційна з біпланарною ангіографічною системою покращать якість надання медичної допомоги в Центрі.