Лікування пухлин головного та спинного мозку

В Центрі нейрохірургії та неврології ми щорічно виконуємо 350-400 хірургічних втручань з нейроонкологічної патології. Близько 50% пацієнтів з пухлинами головного та спинного мозку приїжджають на лікування до нас з інших регіонів України. Кожен випадок на мультидисциплінарному консиліумі розглядають лікарі-нейрохірурги, лікар-онколог та лікар-радіолог. Вони визначають покази та оптимальний метод хірургічного лікування, бажаний об’єм втручання та обладнання для проведення операції.

Лікарі центру володіють мініінвазивними методиками біопсії об’ємних утворень, серед яких:

 • Стереотаксична біопсія внутрішньомозкових об’ємних утворень. Вона дає можливість верифікувати діагноз для визначення тактики подальшого лікування. Виконуємо під місцевим знеболенням.
 • Ендоскопічна біопсія пухлин шлуночкової системи з можливістю одночасного проведення ендоскопічної тривентрикулостомії для лікування гідроцефалії.
 • Пункційна біопсія уражень хребців. Дозволяє провести диференційну діагностику між пухлинними та інфекційними процесами, а також в певних випадках виконати вертебропластику хребця. Виконуємо під місцевим знеболенням.

Радикальні операції з видалення пухлин нервової системи відбуваються з використанням операційного мікроскопа та/або ендоскопа, а також ультразвукового аспіратора для видалення пухлин. Завдяки сучасному обладнанню операції відбуваються мініінвазивно та максимально безпечно для пацієнтів. А досвід нейрохірургів Центру дозволяє досягти найбільшої радикальності при видаленні пухлин нервової системи.

Видаляємо:

 • позамозкові пухлини поверхневої локалізації (менінгіоми, пухлини кісток черепа) з використанням УЗ-навігації.
 • гліальні та метастатичні пухлини гемісфер головного мозку із застосуванням УЗ-навігації та флюорисцентної мікроскопії (5-ALA).
 • пухлини гемісфер, що знаходяться поряд або безпосередньо інфільтрують функціонально важливі ділянки гемісфер головного мозку. Використовуємо інтраопераційний моніторингу або виконуємо методику awake-краніотомії для збереження мовних функцій пацієнта.
 • пухлини стовбура, пінеальної ділянки, шлуночкової системи, таламуса та базальних гангліїв. Виконуємо з обов’язковим використанням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу.
 • позамозкові пухлини основи черепа (менінгіоми, шванноми, хордоми, хондросаркоми, епідермоїдні кісти). Виконуємо комбінацію двох методів візуалізації (ендоскопа та мікроскопа).
 • пухлини гіпофізу та селярної ділянки (аденоми, краніофарингеоми). Здебільшого виконуємо мініінвазивно за допомогою ендоскопа трансназальними доступами.
 • інтра- та екстрамедулярні пухлини спинного мозку. Використовуємо інтраопераційний рентген та УЗД для локалізації пухлини, а також проводимо обов’язковий інтраопераційний нейрофізіологічний мониторинг.
 • тіла хребців, уражених пухлиною з встановленням імплантів та транспедикулярних систем фіксації хребта.

Процес лікування та динамічного ведення пацієнта в післяопераційному періоді відбувається згідно сучасних міжнародних рекомендацій. В перші 48 годин після видалення пухлин головного мозку виконуємо магнітно-резонансну томографію для підтвердження об’єму операції. З кожним пацієнтом у післяопераційному періоді займаються спеціалісти мультидисциплінарної реабілітаційної команди для якнайшвидшого фізичного та психологічного відновлення і зменшення терміну перебування в лікарні.

Після отримання результатів гістологічного дослідження видаленої пухлини нейроонкологічний консиліум визначає подальшу оптимальну тактику лікування для кожного пацієнта індивідуально. При необхідності, хіміотерапевтичне лікування та подальший динамічний нагляд забезпечує лікар-онколог КНП “ОКЦНН” ЗОР.

Контрольний огляд хворого здійснює нейрохірург після виконання магнітно-резонансної томографії через 3 місяці після операції.

Лікування гострого мозкового інсульту та іншої патології судин головного мозку

КНП “ОКЦНН” ЗОР — єдиний заклад в Закарпатській області та один з небагатьох в Україні, який повністю відповідає критеріям інсультного центру третинного рівня (Comprehensive stroke center). Закарпатська область була одним із перших регіонів України, де почали виконувати відкриті мікроскопічні втручання на судинах головного мозку.

Після відкриття Центру нейрохірургії та неврології ми згуртували команду неврологів, які першими в Закарпатській області виконали тромболітичну терапію в 2010 році.

У 2020 році в Центрі відкрили спеціалізоване відділення цереброваскулярної патології.

Вже у 2021 році пролікували понад 400 пацієнтів з гострим мозковим інсультом, що в 4 рази більше за показник 2019 року.

Відділення цереброваскулярної патології Центру є лідером серед інсультних відділень області за кількістю виконаних тромболітичних терапій. На нашому рахунку більше 20% пролікованих випадків ішемічного інсульту.

Завдяки сучасній біпланарній ангіографічній системі та відкриттю рентген-операційної, в 2022-му році ми зможемо виконувати механічні тромбекстрації пацієнтам із гострим ішемічним інсультом. Цей метод лікування дозволяє розширити терапевтичне вікно при інсульті від 4,5 годин до 12 годин, а в певних випадках — до доби.

Лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом відбувається згідно сучасних міжнародних протоколів. Ми виконуємо:

 • протягом 60 хвилин з моменту поступлення пацієнта комп’ютерну томографію;
 • за необхідності — магнітно-резонансну томографію;
 • ультразвукове обстеження судин шиї та ехокардіографію в перші 48 годин перебування в стаціонарі;
 • за потреби — КТ-ангіографію судин шиї;
 • скринінг дисфагії та оцінку потреби в реабілітації;
 • використовуємо медикаменти з доведеною клінічною ефективністю;
 • у перші 48 годин розпочинаємо фізичну терапію та ерготерапію;
 • за потреби призначаємо зайняття з психологом та логопедом.

Основна перевага КНП “ОКЦНН” ЗОР — цілодобова робота нейрохірургів. Висока кваліфікація команди центру та  досвід у лікуванні судинної патології головного мозку дозволяють нашому закладу відповідати вимогам встановленим для третинного інсультного центру в США.

Наші нейрохірурги виконують найскладніші втручання при судинній патології головного мозку:

 • мікрохірургічне кліпування аневризм судин головного мозку;
 • мікрохірургічне видалення артеріо-венозних та кавернозних мальформацій головного та спинного мозку;
 • хірургічне лікування симптомних стенозів внутрішньої сонної артерії;
 • видаляють інсульт-гематоми гемісфер головного мозку;
 • проводять декомпресивну гемікраніектомію при злоякісному перебігу ішемічного інсульту.

Із 2023 року завдяки відкриттю рентген-операційної стануть можливими:

 • ендоваскулярне виключення з кровотоку аневризм судин головного мозку за допомогою спіралей та потік-спрямовуючих стентів;
 • емболізація артеріо-венозних мальформацій;
 • стентування магістральних судин шиї;
 • закриття артеріо-венозних фістул.

Лікування епілепсії

За даними ВООЗ, близько 50 мільйонів людей у світі живуть із епілепсією. Близько 70% з них  можуть позбутися судомних нападів за умови своєчасного встановлення діагнозу та коректного лікування. 30% пацієнтів не досягають бажаного ефекту від протисудомних засобів та страждають від так званої фармакорезистентної епілепсії. Однак великій кількості таких пацієнтів можна допомогти хірургічно — видаливши або ізолювавши від здорового мозку ділянку, яка генерує судомну активність.

КНП «ОКЦНН» ЗОР — один із перших закладів охорони здоров’я України, де розпочали виконувати хірургічні втручання пацієнтам із епілепсією. У закладі працює мультидисциплінарна команда з нейрохірургів, неврологів-епілептологів та терапевта мови й мовлення. Їхнє завдання полягає у своєчасному виявленні та наданні всього спектру медичної допомоги пацієнтам із епілепсією.

Перед операцією пацієнту проводимо такі обстеження:

 • Електроенцефалограма;
 • Нічний та добовий відеоЕЕГ-моніторинг;
 • Магнітно-резонансна томографія;
 • Інвазивна ЕЕГ (за необхідності);
 • Нейропсихологічне тестування (за необхідності);
 • Тестування на виявлення афазії (за необхідності)

У разі виявлення показів до хірургічного втручання кожен випадок розглядаємо на засіданні групи функціональної нейрохірургії у складі нейрохірургів, неврологів-епілептологів та терапевта мови й мовлення. Це дозволяє обрати оптимальний хірургічний метод лікування та узгодити найбільш безпечний хірургічний підхід до виявленої патології.

Патології, що викликають епілепсію та підлягають хірургічному лікуванню в нашому закладі охорони здоров’я:

 • Пухлини головного мозку;
 • Судинні патології головного мозку (кавернозні ангіоми, артеріовенозні мальформації);
 • Фокальні кортикальні дисплазії;
 • Гіпокампальний склероз;
 • Енцефаліт Расмуссена;
 • Синдром Штурге-Вебера;
 • Синдром Леннокса-Гасто;

Хірургічні втручання, які виконуємо пацієнтам з епілепсією:

 • видалення вогнища епілепсії (каверноми, артеріовенозної мальформації, пухлини головного мозку, фокальної кортикальної дисплазії);
 • передньомедіальні скроневі лобектомії (передні скроневі лобектомії та амігдалогіпокампектомії)
 • дисконекції (функціональна гемісферотомія, кальозотомія)
 • стимулюючі хірургічні втручання (стимуляції блукаючого нерва, глибинна стимуляція головного мозку)

Протягом останніх 10 років у нашому клінічному центрі виконали хірургічні втручання для лікування фармакорезистентної епілепсії понад 400 жителям різних областей України. Понад 90% пацієнтів після хірургічного втручання позбавляються або досягають медикаментозного контролю судомних нападів та відновлюють повноцінне життя. Водночас члени мультидисциплінарної команди забезпечують нагляд за станом післяопераційних пацієнтів у довготривалій перспективі: щорічно ми контактуємо з пацієнтами та за необхідності надаємо консультації.

Лікування больових синдромів обличчя (невралгій та геміфаціальних спазмів)

КНП «ОКЦНН» ЗОР — почав лікувати больові синдроми обличчя серед перших в Україні. Так, професор Володимир Смоланка у 1998 році виконав чи не першу в Україні мікроваскулярну декомпресію трійчастого нерва при невралгії трійчастого нерва. Відтоді 200+ пацієнтів із больовими синдромами обличчя отримали належне хірургічне втручання в стінах Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології.

Ми виконуємо мікроваскулярну декомпресію черепно-мозкових нервів, що є «золотим стандартом» лікування при таких патологіях:

 • невралгія трійчастого нерва;
 • невралгія язикоглоткового нерва;
 • невролгія під’язикового нерва;
 • геміфаціальний спазм

Додамо, що пацієнти з больовими синдромами обличчя та геміфаціальним спазмом часто роками безуспішно шукають допомогу, бо медикаментозне лікування допомагає лише тимчасово. Багато пацієнтів страждають від побічної дії медикаментів, які призводять до розсіяності та сонливості. Водночас, у разі вірної постановки діагнозу та виконання мікроваскулярної декомпресії відповідного нерву, ефект (зменшення больового синдрому або позбавлення геміфаціального спазму) досягається одразу після виконання хірургічного втручання.

Вже на третю післяопераційну добу більшість пацієнтів виписуються зі стаціонару та поступово повністю та назавжди припиняють прийом карбамазепіну або інших медикаментів, націлених на зменшення епізодів болю або спазму.