Відділення нейроонкології та функціональної нейрохірургії є одним із основних клінічних структурних підрозділів КНП «ОКЦНН» ЗОР. Повний обсяг і належна якість медичної допомоги пацієнтам відділення забезпечується із дотриманням затверджених МОЗ України клінічних та адаптованих локальних протоколів. Останні були розроблені на основі рекомендацій провідних міжнародних професійних асоціацій — EANO, EANS, AANS, CNS.

Основні напрямки діяльності

Відділення надає планову та невідкладну спеціалізовану стаціонарну допомогу пацієнтам із:

 • нейроонкологічними захворюваннями (головного та спинного мозоку, периферичної нервової системи, склепіння та основи черепа, хребетного стовпа, ендокринних залоз голови та шиї);
 • епілепсією та руховими розладами (хвороба Паркінсона, тремор, дистонія, хорея);
 • компресійними ураженнями нервів, нервових корінців і сплетень;
 • запальними захворюваннями нервової системи;
 • оториноларингологічними захворюваннями (хвороби верхніх дихальних шляхів, зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха, соскоподібного відростка).

Що ми лікуємо?

Нейрохірургія:

 • внутрішньомозкові та позамозкові пухлини (гліобластома, менінгіома та ін.);
 • пухлини основи та склепіння черепа;
 • новоутвори стовбура головного мозку;
 • новоутвори 3-го та 4-го шлуночків (астроцитома, медулобластома та ін.);
 • об’ємні утвори черепних нервів (шванома);
 • екстра- та інтрамедулярні пухлини (астроцитома, епендимома та ін.);
 • вторинні метастатичні ураження;
 • аденоми гіпофіза (пролактинома, соматотропінома та ін.);
 • новоутвори каротидного синуса та яремного гломуса, параганглія (парагангліома, хемодектома);
 • новоутворення кісток черепа та хребетного стовпа (хордома, хондросаркома скату);
 • гідроцефалія (обструктивна, арезорбтивна, нормотензивна);
 • компресійно-ішемічні нейропатії периферичних нервів (синдром карпального каналу, ураження серединного, ліктьового та малогомілкового нервів);
 • невралгія трійчастого нерва, геміспазм обличчя;
 • хірургічне лікування епілепсії (склероз гіпокампа, геміатрофія кори, фокальна кортикальна дисплазія, дисембріопластична нейроепітеліальна пухлина, гангліогліома);
 • хірургічне лікування екстрапірамідних розладів (хвороба Паркінсона, дистонії);
 • запальні захворювання головного та спинного мозку (абсцес, емпієма, гранульома).

Отоларингологія:

 • cиндром обcтруктивного апное уві сні;
 • вазомоторний риніт;
 • викривлення переділки носа;
 • деформація зовнішнього носа;
 • мастоїдит;
 • отит;
 • поліпозний риносинусит;
 • тонзиліт.